Cadillac Convertible DevilleGodina Proizvodnje:
1967
Tip goriva:
benzin

Lokacija VIN broja:
--- Nakon društvene prijave ---

Pozicija Broja Motora:
--- Nakon društvene prijave ---


Otpremljeno: foka