Daihatsu RockyGodina Proizvodnje:
1993
Tip goriva:
gas
Kod Motora:
DL52

Lokacija VIN broja:
--- Nakon društvene prijave ---

Pozicija Broja Motora:
--- Nakon društvene prijave ---
Detaljnije objašnjenje:
Ispod izduvne grane.
Mesto za VIN tablicu:
To je mesto obeleženo na slici.


Otpremljeno: Karbatrade