Jeep CherokeeGodina Proizvodnje:
2014
Tip goriva:
dizel
Kod Motora:
EBT (LAY51)

Lokacija VIN broja:
--- Nakon društvene prijave ---

Pozicija Broja Motora:
--- Nakon društvene prijave ---
Detaljnije objašnjenje:
Pored šipke za ulje. (merač nivoa ulja)
Mesto za VIN tablicu:
Na zadnjoj levoj strani.


Otpremljeno: KTZ