Mercedes-Benz CLS 350dDrugi naziv:
R1ECLS
Godina Proizvodnje:
2020
Tip goriva:
dizel
Kod Motora:
656.929

Lokacija VIN broja:
--- Nakon društvene prijave ---
Detaljnije objašnjenje:
Ispod tepiha!

Pozicija Broja Motora:
--- Nakon društvene prijave ---
Mesto za VIN tablicu:
Na desnom B stubu. (okvir brave)


Otpremljeno: KTZ