Godina Proizvodnje:
1991
Tip goriva:
dizel
Kod Motora:
OM 366 967

Lokacija VIN broja:
--- Nakon društvene prijave ---

Pozicija Broja Motora:
--- Nakon društvene prijave ---
Mesto za VIN tablicu:
U kabini ispod vrata .


Otpremljeno: feklac