Renault Kangoo Express 1.2Drugi naziv:
Nissan Kubistar
Godina Proizvodnje:
1999
Tip goriva:
benzin
Kod karoserije:
1., FC0/1_
Kod Motora:
D7F 720
Period proizvodnje od:
1997 - 2007

Uputstvo za montažu VIN broja:
Otvorite prednja desna vrata!
Lokacija VIN broja:
--- Nakon društvene prijave ---
Detaljnije objašnjenje:
Ispod tepiha!

Pozicija Broja Motora:
--- Nakon društvene prijave ---
Mesto za VIN tablicu:
Na desnom B stubu. (okvir brave)
Wiki Link:


Otpremljeno: vasas