Renault Magnum 420TiGodina Proizvodnje:
1998
Tip goriva:
dizel
Kod karoserije:
MIDR063540
Kod Motora:
M83
Period proizvodnje od:
1990 - 2002

Lokacija VIN broja:
--- Nakon društvene prijave ---

Pozicija Broja Motora:
--- Nakon društvene prijave ---
Mesto za VIN tablicu:
U kabini ispod vrata .
Wiki Link:


Otpremljeno: zberi