Jawa 350_1Godina Proizvodnje:
1974
Tip goriva:
benzin
Kod karoserije:
360
Kod Motora:
360

Lokacija VIN broja:
--- Nakon društvene prijave ---

Pozicija Broja Motora:
--- Nakon društvene prijave ---
Mesto za VIN tablicu:
To je mesto obeleženo na slici.


Otpremljeno: foka