Naša webová stránka 2020


Naša webová stránka bola opäť zrenovovaná pre poskytnutie rýchlejších služieb. Zaviedli sme systém kvót. Kvóty boli zavedené, aby bolo možné zabrániť prístupu používateľom, ktorí používajú našu stránku bez povolenia. Kvóta je previazaná zo všetkými typmi členstva.
 Kvóta určuje, koľko záznamov si môže používateľ zobraziť po dobu trvania svojho členstva.
V prípade, že ktokoľvek bude zdieľať svoje členstvo s treťou stranou, kvóta bude použitá dotyčnou osobou.
Po vypršaní kvóty nebude možné odomknúť ďalšie záznamy pre zobrazenie.
Kvótu je možné zvýšiť nahrávaním nových záznamov alebo dodatočných obrázkov na našu webovú stránku.
Členské poplatky boli tiež jemne navýšené. Dôvodom je snaha podporiť používateľov v nahrávaní na našu stránku. Nahrávaním nových záznamov je možné získať bezplatné členstvo.
Spoločne so zvýšením poplatkov sme znížili počet bodov, potrebný pre získanie bezplatného členstva. V rámci nového systému je možné získať polročné bezplatné členstvo výmenou za nahranie 5 záznamov.
Nové záznamy bude odteraz možné upravovať po limitovanú dobu. V prípade, že došlo pri nahrávaní k chybe/omylu je možné sa vrátiť a vlastný záznam upraviť. Predošlé zakúpené členstvá zostanú na novej stránke platné.
V prípade akýchkoľvek problémov s platbou alebo s našou webovou stránkou nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára.Späť