Tip OBD-a:
Nema OBD
Godina Proizvodnje:
1995
Tip goriva:
nema
Kod Motora:
-
Tip OBD-a:
Nema OBD
Godina Proizvodnje:
1993
Tip goriva:
nema
Kod Motora:
nincs