Caravelair A 4400 Silver 445 PalmaGodina Proizvodnje:
1995
Tip goriva:
nema
Kod Motora:
-

Lokacija VIN broja:
--- Nakon društvene prijave ---
Detaljnije objašnjenje:
Utisnut u vučni trougao priključnog vozila.

Pozicija Broja Motora:
--- Nakon društvene prijave ---
Mesto za VIN tablicu:
To je mesto obeleženo na slici.


Otpremljeno: foka