Alfa Romeo StelvioDrugi naziv:
949
Godina Proizvodnje:
2022
Tip goriva:
benzin
Kod Motora:
55273835

Lokacija VIN broja:
--- Nakon društvene prijave ---

Pozicija Broja Motora:
--- Nakon društvene prijave ---
Detaljnije objašnjenje:
Ispod glave cilindra.
Mesto za VIN tablicu:
Na levom B stubu. (okvir brave)


Otpremljeno: KTZ