Alfa Romeo StelvioIný názov:
949
Rok produkcie:
2022
Typ paliva:
benzín
Kód motora:
55273835

Umiestnenie VIN čísla:
--- Po sociálnom prihlásení ---

Umiestnenie čísla motora:
--- Po sociálnom prihlásení ---
Presnejšia definícia:
Pod hlavou valca.
Umiestnenie VIN štítku:
Na ľavom B stĺpiku (stĺpik dverí)


Nahrané: KTZ