Fiat ScudoDrugi naziv:
v
Godina Proizvodnje:
2022
Tip goriva:
dizel
Kod karoserije:
MK3
Kod Motora:
AH01

Lokacija VIN broja:
--- Nakon društvene prijave ---
Detaljnije objašnjenje:
Na desnoj strani požarnog lima.

Pozicija Broja Motora:
--- Nakon društvene prijave ---
Detaljnije objašnjenje:
Ispod startera motora.
Mesto za VIN tablicu:
Na levom B stubu. (okvir brave)


Otpremljeno: KTZ