Fiat ScudoIný názov:
v
Rok produkcie:
2022
Typ paliva:
diesel
Kód karosérie:
MK3
Kód motora:
AH01

Umiestnenie VIN čísla:
--- Po sociálnom prihlásení ---
Presnejšia definícia:
Na pravej strane plechového panelu za motorovým priestorom.

Umiestnenie čísla motora:
--- Po sociálnom prihlásení ---
Presnejšia definícia:
Pod motorom štartéra.
Umiestnenie VIN štítku:
Na ľavom B stĺpiku (stĺpik dverí)


Nahrané: KTZ