Rok produkcie:
2015
Typ paliva:
žiadne
Kód karosérie:
F21
Kód motora:
-

Umiestnenie VIN čísla:
--- Po sociálnom prihlásení ---
Presnejšia definícia:
Ťažné zariadenie. Pravé alebo ľavé rameno.

Umiestnenie čísla motora:
--- Po sociálnom prihlásení ---
Umiestnenie VIN štítku:
Umiestnenie je zobrazené na fotke.


Nahrané: foka