Година Производње:
2015
Тип горива:
нема
Код каросерије:
F21
Код мотора:
-

Локација VIN броја:
--- Након друштвене пријаве ---
Детаљније објашњење:
На руди за проколицу. На левој или десној руци.

Позиција Броја Мотора:
--- Након друштвене пријаве ---
Место за VIN таблицу:
То је место обележено на слици.


Отпремљено: foka