Nissan Micra 1.2 K13Година Производње:
2012
Тип горива:
бензин
Код каросерије:
K13
Код мотора:
HR12
Период производње од:
2010 - 2016

Упутство за монтажу VIN броја:
Отворите хаубу!
Локација VIN броја:
--- Након друштвене пријаве ---

Позиција Броја Мотора:
--- Након друштвене пријаве ---
Детаљније објашњење:
Поред кутије мењача.
Место за VIN таблицу:
На предњој десној страни.


Отпремљено: Zolipapa